Cari Dönemde Ayrılmayan Amortisman Payı Hk.

Amortisman Payı Nedir?

Amortisman bir nevi yıpranma , aşınma olarak adlandırılır. Amortisman payı ise yıpranan, aşınan kısım kadar muhasebe kaydı yapılan tutar olarak tanımlanabilir. Amortisman bir işletmenin aktifinde kayıtlı olan Duran Varlıklar üzerinden hesaplanır.

Amortisman Hesaplama Yöntemleri?

İlgili mevzuata göre ; Normal Amortisman, Azalan Bakiyeler, Kıst Amortisman ve Fevkalede Amortisman olarak 4 farklı yöntem kullanılmaktadır. Fakat muhasebe standartlarının ele aldığı gerçeğe uygun değer ile amortisman ayrılması mümkün olsa dahi ilgili mevzuat oranına göre muhasebe kaydı yapılabilmektedir.

Amortisman Nasıl Hesaplanır?

Amortisman payının hesaplanması için ilk önce kullanılacak amortisman yöntemi ve duran varlık cinsi belirlenmelidir. Mevzuatın izin verdiği orana kadar ve yönteme göre hesaplanır. Mevzuatta yer alan amortisman oranları en yüksek oranı belirlemekte olup, bu oranlar altında da amortisman ayrılabilir. Öte yandan amortisman payı ayırma işlemi tutarlılık ilkesine bağlı olup yer yer ihtiyarilik kazanabilir.

Amortisman Süresi Nedir?

Amortisman süresi duran varlıkların ilgili mevzuata belirlenmekle beraber aynı zamanda mevzuatın izin verdiği amortisman yöntemi ile hesaplanır. Duran varlıkların faydalı ömrü göz önünde tutularak kanun düzenleyici tarafından belirlenmiştir. Bu sürede ayrılmayan amortisman paylarının daha sonra ayrılıp ayrılmayacağı tartışma konusudur. Aynı zamanda cari dönemde ayrılmayan amortisman payı için amortisman süresi uzar mı? Sorusu da her zaman tartışmalı bir konu olarak yer almıştır. Ayrılmayan amortisman paylarının durumunu açıklayan bir özelgeyi sizlerle paylaşmak istedik.

Amortisman Süre ve Oranları İçin Tıklayınız

İlgili Özelge İçin Tıklayınız


 

Takdir Komisyonlarının KDV Reddi Hk.

9. Daire 2014/4977 E. , 2014/4573 K. SAHTE FATURA, KATMA DEĞER VERGISI, TAKDIR ...

Ecrimisil Gider Olarak Yazılır Mı (Özelge)

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIİSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI(Mükell...

Yansıtma Faturaların KDV ve KV Yönünden İncelenmesi

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIBURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIMÜKELLEF H...Kapıcılara Ödenen Maaş Stopaja Tabi Midir ?

Kapıcılara Ödenen Maaş Stopaja Tabi Midir ? Gelir Vergisi Kanunun 23 Madde...

İthalat İşlemlerinde Gümrükte Ödenen KDV İndirimi

İthalat İşlemlerinde Gümrükte Ödenen KDV İndirimi İthal edilen ürünle...

Promosyon Ürünlerin Vergisel Durumu

İşletmeler satışlarının devam ettirmek ve arttırmak adına farklı kampa...Özel Okullarda Eğitim-Öğretim Desteğinin Faturalandırılması

Bilindiği üzere, özel okullara kayıt olan öğrencilerin bir kısmı eğiti...

Eşe ve Çocuklara Ödenen Ücretler Gider Yazılır Mı?

Eşe ve çocuklara ödenen ücret ve sgk primlerinin muhasebeleştirilmesi her ...

Hem Ticari Hem Zirai Kazancın Aynı Defterde Tutulması

Ticari faaliyette bulunan mükelleflerin aynı zamanda zirai faaliyete başlama...Zirai Ürün Alımlarında Yapılan Avans Ödemeleri Hk.

Bilindiği üzere çiftçilerin defter tutmaya tabii olmaları için belirli ko...

Tiyatro Hizmetlerinde KDV Oranı

Tiyatro ve benzeri hizmetlerin kdv oranının ne olacağı her zaman tartışma...

Rent a Car İşletmesi Araç Alış KDV Oranı

Rent a car işletmeleri günümüzde artış göstermektedir. Bir çok ara...