Cari Dönemde Ayrılmayan Amortisman Payı Hk.

Amortisman Payı Nedir?

Amortisman bir nevi yıpranma , aşınma olarak adlandırılır. Amortisman payı ise yıpranan, aşınan kısım kadar muhasebe kaydı yapılan tutar olarak tanımlanabilir. Amortisman bir işletmenin aktifinde kayıtlı olan Duran Varlıklar üzerinden hesaplanır.

Amortisman Hesaplama Yöntemleri?

İlgili mevzuata göre ; Normal Amortisman, Azalan Bakiyeler, Kıst Amortisman ve Fevkalede Amortisman olarak 4 farklı yöntem kullanılmaktadır. Fakat muhasebe standartlarının ele aldığı gerçeğe uygun değer ile amortisman ayrılması mümkün olsa dahi ilgili mevzuat oranına göre muhasebe kaydı yapılabilmektedir.

Amortisman Nasıl Hesaplanır?

Amortisman payının hesaplanması için ilk önce kullanılacak amortisman yöntemi ve duran varlık cinsi belirlenmelidir. Mevzuatın izin verdiği orana kadar ve yönteme göre hesaplanır. Mevzuatta yer alan amortisman oranları en yüksek oranı belirlemekte olup, bu oranlar altında da amortisman ayrılabilir. Öte yandan amortisman payı ayırma işlemi tutarlılık ilkesine bağlı olup yer yer ihtiyarilik kazanabilir.

Amortisman Süresi Nedir?

Amortisman süresi duran varlıkların ilgili mevzuata belirlenmekle beraber aynı zamanda mevzuatın izin verdiği amortisman yöntemi ile hesaplanır. Duran varlıkların faydalı ömrü göz önünde tutularak kanun düzenleyici tarafından belirlenmiştir. Bu sürede ayrılmayan amortisman paylarının daha sonra ayrılıp ayrılmayacağı tartışma konusudur. Aynı zamanda cari dönemde ayrılmayan amortisman payı için amortisman süresi uzar mı? Sorusu da her zaman tartışmalı bir konu olarak yer almıştır. Ayrılmayan amortisman paylarının durumunu açıklayan bir özelgeyi sizlerle paylaşmak istedik.

Amortisman Süre ve Oranları İçin Tıklayınız

İlgili Özelge İçin Tıklayınız


 

Bu kategorideki diğer yazılar