Bağkur Primleri Ticari ve Mesleki Kazançtan Düşülebilir Mi?

Kimler Bağkurlu Olur?

Bağ-kur işverenlerin tabi olduğu sosyal güvenlik sistemidir. Bu kişiler kendi işlettikleri işletmeden dolayı bağkura tabi olmak zorundadır. Bağ-kur a tabi olanlar belli bir gün ve yaş haddine göre emekli olabilmektedirler.

Bağkurdan Muaf Olanlar Kimlerdir?

Bağ-kur muafiyeti daha öncesinde emekli olmuş kişiler için geçerlidir. Ayrıca genç girişimciler için bağkur prim istinası uygulanmaktadır. Bunun yanı sıra gelir tespiti yapılıp güç durumda olanlar bağkur primi ödemek zorunda değildir.

Bağ-kur Primi Gider Yazılır mı?

Mikro işletmelerde günümüzde bir çok gidere katlanmaktadır. Bunlardan biri ve sabit gider olarak adlandırılan bağkur prim ödemeleridir. Bağkur prim ödemeleri gider yazılır mı sorusu hem meslek mensupları hemde işletme sahipleri tarafından sürekli tartışmalı bir konu olarak anılır. Bağkur primlerinin gider yazılabilmesi için bazı şartlara sahip olması gerekmektedir. Bu şartları saymak yerine sizlerle bağkur primlerinin hangi şartlar altında ticari kazançtan indirim konusu yapılacağı ile ilgili hazırlana özelgeleri paylaşmak istedik.

İlgili Özelge İçin Tıklayınız

İlgili Mukteza İçin Tıklayınız


Bu kategorideki diğer yazılar