Bağkur Primleri Ticari ve Mesleki Kazançtan Düşülebilir Mi?

Kimler Bağkurlu Olur?

Bağ-kur işverenlerin tabi olduğu sosyal güvenlik sistemidir. Bu kişiler kendi işlettikleri işletmeden dolayı bağkura tabi olmak zorundadır. Bağ-kur a tabi olanlar belli bir gün ve yaş haddine göre emekli olabilmektedirler.

Bağkurdan Muaf Olanlar Kimlerdir?

Bağ-kur muafiyeti daha öncesinde emekli olmuş kişiler için geçerlidir. Ayrıca genç girişimciler için bağkur prim istinası uygulanmaktadır. Bunun yanı sıra gelir tespiti yapılıp güç durumda olanlar bağkur primi ödemek zorunda değildir.

Bağ-kur Primi Gider Yazılır mı?

Mikro işletmelerde günümüzde bir çok gidere katlanmaktadır. Bunlardan biri ve sabit gider olarak adlandırılan bağkur prim ödemeleridir. Bağkur prim ödemeleri gider yazılır mı sorusu hem meslek mensupları hemde işletme sahipleri tarafından sürekli tartışmalı bir konu olarak anılır. Bağkur primlerinin gider yazılabilmesi için bazı şartlara sahip olması gerekmektedir. Bu şartları saymak yerine sizlerle bağkur primlerinin hangi şartlar altında ticari kazançtan indirim konusu yapılacağı ile ilgili hazırlana özelgeleri paylaşmak istedik.

İlgili Özelge İçin Tıklayınız

İlgili Mukteza İçin Tıklayınız


İnşaat Devam Ederken Yapılan Reklam Ve Pazarlama Harcamalarının Doğrudan Gider Yazılıp Yazılmayacağı Hk.

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI M...

Takdir Komisyonlarının KDV Reddi Hk.

9. Daire 2014/4977 E. , 2014/4573 K. SAHTE FATURA, KATMA DEĞER VERGISI, TAKDIR ...

Ecrimisil Gider Olarak Yazılır Mı (Özelge)

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIİSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI(Mükell...Yansıtma Faturaların KDV ve KV Yönünden İncelenmesi

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIBURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIMÜKELLEF H...

Kapıcılara Ödenen Maaş Stopaja Tabi Midir ?

Kapıcılara Ödenen Maaş Stopaja Tabi Midir ? Gelir Vergisi Kanunun 23 Madde...

İthalat İşlemlerinde Gümrükte Ödenen KDV İndirimi

İthalat İşlemlerinde Gümrükte Ödenen KDV İndirimi İthal edilen ürünle...Promosyon Ürünlerin Vergisel Durumu

İşletmeler satışlarının devam ettirmek ve arttırmak adına farklı kampa...

Özel Okullarda Eğitim-Öğretim Desteğinin Faturalandırılması

Bilindiği üzere, özel okullara kayıt olan öğrencilerin bir kısmı eğiti...

Eşe ve Çocuklara Ödenen Ücretler Gider Yazılır Mı?

Eşe ve çocuklara ödenen ücret ve sgk primlerinin muhasebeleştirilmesi her ...Hem Ticari Hem Zirai Kazancın Aynı Defterde Tutulması

Ticari faaliyette bulunan mükelleflerin aynı zamanda zirai faaliyete başlama...

Zirai Ürün Alımlarında Yapılan Avans Ödemeleri Hk.

Bilindiği üzere çiftçilerin defter tutmaya tabii olmaları için belirli ko...

Tiyatro Hizmetlerinde KDV Oranı

Tiyatro ve benzeri hizmetlerin kdv oranının ne olacağı her zaman tartışma...