Ticari İşletme Nedir

Ticari İşletme Nedir ?

Ticari İşletme, esnaf hadlerini aşacak düzeyde gelir sağlamayı hedefleyen, faaliyetlerini devamlı ve bağımsız olarak yürütüldüğü işletmelerdir.

Ticari İşletme Unsurları Nelerdir?

-          Esnaf Hadlerini Aşacak düzeyde gelir elde etmeyi hedeflemek

-          Bağımsızlık

-          Devamlılık

Tacir Kimdir?

      Ticari işletmeyi kısmen dahi olsa, kendine adına (hesabına) işleten kişidir.

Tacir olmanın sonuçları?

-          İflasa Tabi olma

-          Ticaret unvanı seçme ve kullanma

-          Ticari Defter Tutma

-          Ticaret ve sanayi odalarına kayıt olmak

-          Basiretli iş adamı gibi davranma

-          Ticari örf ve adete tabi olma

-          Ücret ve sözleşme cezalarının indirilmesini isteyememe

-          Sözleşmede yer almasa dahi ücret ve faiz isteyebilme

Bu kategorideki diğer yazılar

Eksik Borç Nedir?
  • 2020-09-02 11:34:46