Ticari İşletme Nedir

Ticari İşletme Nedir ?

Ticari İşletme, esnaf hadlerini aşacak düzeyde gelir sağlamayı hedefleyen, faaliyetlerini devamlı ve bağımsız olarak yürütüldüğü işletmelerdir.

Ticari İşletme Unsurları Nelerdir?

-          Esnaf Hadlerini Aşacak düzeyde gelir elde etmeyi hedeflemek

-          Bağımsızlık

-          Devamlılık

Tacir Kimdir?

      Ticari işletmeyi kısmen dahi olsa, kendine adına (hesabına) işleten kişidir.

Tacir olmanın sonuçları?

-          İflasa Tabi olma

-          Ticaret unvanı seçme ve kullanma

-          Ticari Defter Tutma

-          Ticaret ve sanayi odalarına kayıt olmak

-          Basiretli iş adamı gibi davranma

-          Ticari örf ve adete tabi olma

-          Ücret ve sözleşme cezalarının indirilmesini isteyememe

-          Sözleşmede yer almasa dahi ücret ve faiz isteyebilme

İş Sözleşmesi Nedir?

İş Sözleşmesi Nedir? İş sözleşmesi işçiye bağımlı olarak iş gör...

Eksik Borç Nedir?

Eksik Borç Nedir?Eksik borç borçlu tarafından sorumluluğu olmadığı ve ...

Ticari İşletme Nedir

Ticari İşletme Nedir ?Ticari İşletme, esnaf hadlerini aşacak düzeyde gel...