Özlük Dosyasında Olması Gerekenler

Özlük Dosyasında Olması Gerekenler

 

Özlük dosyası 4857 sayılı iş kanunun Madde 75 de belirtilen ve her personel için ayrı ayrı tutulması gereken dosyadır. Özlük dosyasında kimlik belgeleri dışında ve diğer kanunlar hükümlülüğünde diğer belge ve bilgilerin bulunması gerekmektedir. Özlük dosyasının oluşturulması ve saklanması işveren yükümlülüğündedir. İşverenler bazen bu işlemler için gerçek kişi yada işveren vekili atayabilmektedirler.

 

Özlük Dosyasında Başlıca Bulunması Gerekenler

 

-          2 adet vesikalık fotoğraf

-          Nüfus cüzdanı fotokopisi

-          İkametgâh Belgesi

-          Nüfus kayıt örneği

-          Aile durumunu bildirir belge

-          Askerlik durum belgesi

-          Sağlık raporu

-          Adli sicil kaydı

-          İş Sözleşmesi / Hizmet Sözleşmesi

-          Özgeçmiş

-          Yabancı işçiler için çalışma izni

-          18 yaşından küçük işçiler için velisinin muvafakatnamesi

-          Terör mağduru, eski hükümlü, engelli işçiler için İŞKUR başvuru belgesi

-          Engelli işçinin engelini belirten sağlık raporu

-          Sakatlık indirimi alan işçinin indirim yazısı

-          Şoför işçi için sürücü belgesi fotokopisi

-           Fazla mesai için işçinin vermiş olduğu onay

-           Vardiyaya uygun posta çizelgesi

-          İşçiye teslim edilmiş araçlar için zimmet belgesi

         

 

Özlük Dosyası Düzenlememe Cezası Nedir ?

 

Özlük dosyası düzenlememe cezası 2020 yılı için 2.810,76 TL dir. Özlük düzenlememe cezası her çalışan için ayrı olarak düzenlenmektedir. Bundan dolayı Özlük Dosyasında olması gereken bilgi ve belgelerin özenle muhafaza edilmesi gerekmektedir.

 

Aynı şekilde dosyada bulunması gereken belgelerin bulunmaması, hatalı olması ya da talep edilmesi halinde ilgili kurumlara sunulmaması halinde de işveren idari para cezası ödemek durumunda kalacaktır. İş müfettişlerine gerekli belge ve bilgileri vermemek de bu kapsamda değerlendirilecek olup cezası 2020 yılı itibari ile 25.523 TL dir.

İş Sözleşmesi Nedir?

İş Sözleşmesi Nedir? İş sözleşmesi işçiye bağımlı olarak iş gör...

Eksik Borç Nedir?

Eksik Borç Nedir?Eksik borç borçlu tarafından sorumluluğu olmadığı ve ...

Ticari İşletme Nedir

Ticari İşletme Nedir ?Ticari İşletme, esnaf hadlerini aşacak düzeyde gel...