Gelir Vergisinde Vergiye Tabi Gelirin Özellikleri

Gelir Vergisinde Vergiye Tabi Gelirin Özellikleri

Gelir Tanımı 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda şu şekilde yapılmıştır. Gelir : Gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır.” Şekilde yapılmıştır. Gelir tanımının yanı sıra gelirin vergiye tabi olması için bazı özellikleri taşıması gerekmektedir. Bunlar aşağıda sıralanmıştır.

 Gelirin Özellikleri

-          Gelirin Şahsiliği

-          Yıllık (Dönem) Gelir Esası

-          Gelirin Elde Edilmiş Olması

Gelirin Şahsiliği :  Gelirin Şahsiliği kavramı gelirin gerçek kişilere ait olmasıdır. Burada bahsedilen gelir kavramı ise 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunun kapsamına giren gelirlerden olmasıdır. 193 sayılı kanuna göre sermaye şirketlerinin elde ettiği kazançlar şahsilik kavramına uymamaktadır.

Dönemsellik Kavramı : Gelir tanımında olduğu gibi belli bir dönemde gelirin elde edilmiş olması gerekmektedir. Burada kast edilen takvim yılı özel hesap dönemlerini de içermektedir. Bundan dolayı mükellef maliye bakanlığı izni ile kendi özel dönem belirleyebilir ve bu dönemde elde edeceği gelir vergiye tabi olacaktır.

Gelirin Elde Edilmesi : Gelirin elde edilmesi vergi mevzuatı açısından farklı esaslara dayanmaktadır. Örneğin bazı kazançlar için tahakkuk esasına göre bazı kazançlar için ise hasılat esasına göre vergiye tabi olur. Bu ayrımı vergi mevzuatı detaylı bir şekilde açıklamıştır.

İş Sözleşmesi Nedir?

İş Sözleşmesi Nedir? İş sözleşmesi işçiye bağımlı olarak iş gör...

Eksik Borç Nedir?

Eksik Borç Nedir?Eksik borç borçlu tarafından sorumluluğu olmadığı ve ...

Ticari İşletme Nedir

Ticari İşletme Nedir ?Ticari İşletme, esnaf hadlerini aşacak düzeyde gel...