Performans ve Uygunluk Denetimi Arasındaki Farklar

Uygunluk Denetimi Nedir ?

 

Denetçinin finansal tabloların mevzuata uygunluğunu denetlediği denetim türüdür. Bu denetim türünde herhangi bir değerleme yapılmaz. Sadece denetlenen konunun mevzuata-kurala uygun olup olmadığı denetlenir.

 

Performans (Verimlilik) Denetimi Nedir ?

 

Denetçinin işletmenin verimliliğini ölçmek için yaptığı denetim türüdür. Bu denetim türünde denetçi raporunda performans adına yorum yapabilir. Performans denetiminde, finansal ve finansal olmayan bilgileri değerlemek amacıyla kriterleri belirleme son derece sübjektif bir konu olduğundan, faaliyet denetimi yönetim danışmanlığına benzer.

 

 

Muhasebe Denetimi Nedir?

Muhasebe Denetimi Nedir?Finansal tabloların içerdiği bilgilerin önceden be...