Muhasebe Denetimi Nedir?

Muhasebe Denetimi Nedir?

Finansal tabloların içerdiği bilgilerin önceden belirlenmiş ölçütlerle karşılaştırmak üzere bağımsız uzman tarafından kanıt toplanarak finansal raporlama çerçevesinde belirli bir görüş bildirme sürecidir. Muhasebe denetimi finansal tabloların içerdiği bilgilerin önemli yanlışlık içerip içermediği tespit etme sürecidir.

Denetim Türleri Nedir ?

-          Finansal Tabloları Denetimi (Bağımsız Denetim)

-          Uygunluk Denetimi (Usul Denetimi)

-          Faaliyet Denetimi (Performans Denetimi)

Denetim türleri ayrıca

-          Amaç Yönünden

-          Kapsam Yönünden

-          Statüsüne Göre

olarak ayrıştırılabilir.

Muhasebe Denetiminin Taşıması Gereken Nitelikler Nelerdir?

- Bağımsız Uzman Denetçi tarafından yapılması

- Tarafsız ve bağımsız olması

- İlgili ve yeterli sayıda kanıt toplanması

-Değerlendirme yaparak ve rapor ile görüş bildirilmesi

Denetim Aşamaları Nelerdir ?

- Müşteri Seçimi ve Kabulü

-Denetimin Planlanması

- Denetimin Yürütülmesi

-Denetimin Tamamlanması ( Raporlama )

 

 

 

Muhasebe Denetimi Nedir?

Muhasebe Denetimi Nedir?Finansal tabloların içerdiği bilgilerin önceden be...