KAYİK Nelerdir?

Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşlar (KAYİK) Hangileridir?

 

- Halka Açık Şirketler

- Bankalar

- Sigorta Şirketleri

- Reasürans ve Emeklilik Şirketleri

- Faktoring Şirketleri

- Finansman Şirketleri

- Leasing Şirketleri

- Varlık Yönetim Şirketleri

- Emeklilik Fonları

- Sermaye Piyasası Kurumları

 

Sermaye piyasası kurumları ise SPK’nın 35 inci maddesinde sayılan kurumları ifade etmekte olup bunlar aşağıdaki gibidir:

a) Yatırım kuruluşları

b) Kolektif yatırım kuruluşları

c) Sermaye piyasasında faaliyette bulunacak bağımsız denetim, değerleme ve derecelendirme kuruluşları

ç) Portföy yönetim şirketleri

d) İpotek finansmanı kuruluşları

e) Konut finansmanı ve varlık finansmanı fonları

f) Varlık kiralama şirketleri

g) Merkezî takas kuruluşları

ğ) Merkezî saklama kuruluşları

h) Veri depolama kuruluşları

ı) Kuruluş ve faaliyet esasları Kurulca belirlenen diğer sermaye piyasası kurumları

Muhasebe Denetimi Nedir?

Muhasebe Denetimi Nedir?Finansal tabloların içerdiği bilgilerin önceden be...