Denetim Aşamaları Nelerdir

Geleneksel Denetim Süreci ?

Geleneksel denetimi aşamaları aşağıdaki gibidir ;

1. Denetim İşinin Üstlenilmesi

                        - Müşteri Kabulü

                        - Sözleşme İmzalanması

2.Denetim Planın Yapılması

3. Denetimin Yürütülmesi

4. Denetimin Tamamlanması ve Raporlanması

Risk Bazlı Denetim Süreci ?

Risk bazlı denetim aşamaları aşağıdaki gibidir ;

1.      Risk Değerlendirme

2.      Riske Karşılık Verme

3.      Raporlama

Aslında risk bazlı denetim geleneksel denetim sürecinin kapsamaktadır. Geleneksel denetim sürecinde “Müşteri Kabulü” ve “Denetim Planlama” aşaması Risk Bazlı denetimde Risk Değerlendirme olarak adlandırılmaktadır. Geleneksel denetim aşamalarında “Denetimin Yürütülmesi” adımı ise risk bazlı denetimde “Riske Karşılık Verme” olarak adlandırılmaktadır.

Muhasebe Denetimi Nedir?

Muhasebe Denetimi Nedir?Finansal tabloların içerdiği bilgilerin önceden be...