Harç ve Resim Arasındaki Fark Nedir

Harç ve Resim Arasındaki Fark Nedir ?

Resim ve harç günümüzde sıklıkla karıştırılan ödemelerdir. Bunun için resim ve harç arasındaki farkları belirtmek istedik.

 Resim Nedir ?

Belirli bir işin veya hizmetin yapılması konusunda, devletin veya yetkili organlarının verdiği izin karşılığında ödenen paralardır. Bu kaynaktan sağlanan kamu gelirlerinin toplam gelir içindeki payı oldukça düşüktür.

Harç Nedir ?

Devlet veya yetkili kıldığı organları tarafından sunulan belli bir hizmetin karşılığında, bu hizmetlerden yararlananlar tarafından ödenen paralardır. Harçların özelliği devlet tarafından yapılan belli bir hizmetin veya sağlanan belli bir menfaatin veya sağlanan ayrıcalığın karşılığında ödenmiş olmasıdır.

        Özetle harç ve resim arasındaki fark aşağıdaki gibi özetlenebilir.

       Harç devletin sunduğu hizmetler karşılığı ödenen paradır.

       Resim ise devletin verdiği izinler için ödenen paradır.