Gecikme Faizi İle Gecikme Zammı Arasındaki Farklar

Gecikme Faizi İle Gecikme Zammı Arasındaki Farklar

 

Gecikme Faizi Nedir ?

 

Gecikme Faizi , vergi usul kanunun 112. Maddede açıklanmıştır. Gecikme faizi zamanında tarh edilmesi gereken verginin tarh edilmemesinden dolayı ortaya çıkan alacaktır. Gecikme faizi belirlenen oranlarda hesaplanır. Gecikme faizi hesaplanırken aylık dilimler nazara alınır. Günlük olarak gecikme faizi hesaplanmaz.

 

Gecikme Zammı Nedir ?                      

 

Gecikme Zammı 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Kanununun 51. Maddesinde açıklanmıştır. Gecikme Zammı vadesinde ödenmeyen amme alacaklarına uygulanır. Gecikme Zammı hesaplanırken aylık dilimlerin yanı sıra günlük olarak nazara alınır.

 

Özetle gecikme faizi ve gecikmez zammını karşılaştıracak olursak, gecikme faizi tarh işleminin gecikmesinden dolayı doğan alacak iken, gecikme zammı ise tahakkuk etmiş fakat vadesinde ödenmeyen borçlar için doğan alacaktır.