Esas ve Yardımcı Üretim Gider Yerleri

Üretim işletmelerinde oluşan maliyetler gider yerlerine göre dağıtılır. Maliyetlerin dağıtılmasın da ki amaç mamullere yüklenen gider çeşitlerini ölçmektir. Gider yerleri temel olarak, “Esas Üretim Gider Yerleri” ve “Yardımcı Üretim Gider Yerleri” olarak ikiye ayrılır. Bunlara ek olarak “Yardımcı Gider Yerleri” den de bahsedilebilir.

 

Esas Üretim Gider Yerleri : Üretimi yapılan mamul ve hizmetin özünü oluşturacak giderlerin ortaya çıktığı yerlerdir. Hammaddenin esas olarak işlendikleri yerler olarakta isimlendirilebilir.

 

Yardımcı Üretim Gider Yerleri : Esas üretim gibi mamullerin özünü oluşturan hammaddeler işlenmese de mamulün ortaya çıkmasında yardımcı olan üretim gider yerleridir. Örneğin ; Fabrikanın bakım onarım bölümü gibi. 

 

Yardımcı Hizmet Gider Yerleri : Tüm gider yerlerine hizmet sağlayan birimlerdir. Bakım onarım, Yemekhane, Kreş gibi.