Direkt ve Endirekt Maliyet Nedir

Direkt ve Endirekt Giderler Nelerdir

 

Üretim işletmelerinde mamul üretiminin içerisinde yer alan giderler direkt ve endirekt giderler olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu ayrıştırma ilk madde malzemenin mamulü yüklenmesinde kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem İşçilik maliyetlerinin ayrıştırması ile karıştırılabilmektedir. İşçilik maliyetlerinin ayrıştırılması mamule olan etkisi ile ayrıştırılmaktadır. Fakat mamule etkisi olan işçiliklerin hangi saat dilimlerinde (mesai – fazla mesai) ortaya çıkması yönünden ayrıştırma karıştırılmaktadır. Bu neden ilk madde malzemenin direkt – endirekt gider olarak ayrıştırılması aşağıdaki tanımlara göre olması gerekmektedir.

 

İlk Madde Malzeme Açısından Direkt – Endirekt Maliyet Örneği : Tekstil üretim işletmesi olan X AŞ. gömlek üretmektedir. Bu durumda gömleğin üretimi için kullanılan kumaş direkt maliyet olur iken, gömlek üzerinde yer alacak olan düğme ise endirekt maliyet olacaktır. Direkt malzeme giderleri mamulün esasını oluşturmaktadır. Ürünün esasını oluşturmayan malzeme giderleri ise endirekt maliyet olarak tanımlanmaktadır.

 

İşçilik Açısından Direkt – Endirekt Maliyet Örneği : Yukarıda bahsi geçen X AŞ. üretimde çalıştırdıkları işçilerin maliyetleri direkt maliyet olur iken, fabrika müdürü, insan kaynakları personeli gibi çalışanların maliyetleri ise endirekt maliyet olacaktır.

 

Direkt maliyetler 710 İlk Madde Malzeme Giderleri ve 720 Direkt İşçilik Giderleri hesabında izlenirken Endirekt Maliyetler , 730 Genel Üretim Giderleri hesabında izlenmektedir. Ayrıca fazla mesai çalışmalardan doğan maliyetlerde 730 Genel Üretim Giderleri hesabında izlenmektedir.