Dağıtım Yöntemleri Nelerdir

Gider Dağıtımı : Üretimle ilgili olarak ortaya çıkan giderlerin mamullere yüklenme sürecidir.

 

Gider dağıtımı genel olarak 3 basamaktan oluşmaktadır.

1. Dağıtım : Üretim sürecinde katlanılan tüm giderlerin ilgili esas gider yerlerine, yardımcı gider yerlerine dağıtılma sürecidir.

2.  Dağıtım :  Yardımcı üretim gider yerlerinde toplam giderlerin esas üretim yerlerine dağıtılma sürecidir.

3. Dağıtım : Esas üretim gider yerlerinde toplanan giderlerin mamullere dağıtılma sürecidir.

 

Dağıtım Yöntemleri Nelerdir ?

 

Basit Dağıtım Yöntemi :  Yardımcı gider yerlerinin aralarında bir ilişki yoktur. Yardımcı gider yerlerinde I. Dağıtım sonunda toplanan giderler doğrudan doğruya esas üretim gider yerlerine dağıtılır, diğer yardımcı gider yerlerine dağıtım yapılmaz.

 

Matematiksel Gider Dağıtım Yöntemi: Yardımcı gider yerlerinin aralarındaki ilişkileri tam olarak dikkate alınır. Yardımcı gider yerlerinin dağıtılacak tutarları, I. Dağıtım’dan aldıkları pay ile diğer yardımcı gider yerlerinde aldıkları payların toplamıdır

 

Kademeli Gider Dağıtım Yöntemi: Yardımcı gider yerleri arasında kısmi bir ilişki vardır. Yardımcı gider yerlerinin dağıtılmasında bir sıra belirlenir. Dağıtılan yardımcı gider yeri, esas üretim gider yerlerine ve kendisinden sonra gelen yardımcı gider yerlerine pay verir. Kendisinden önce dağıtılan gider yerine pay verilmez.

 

Turlamalı Dağıtım Yöntemi ( Karşılıklı Dağıtım Yöntemi ) :  Bu yöntemde, her bir yardımcı daire oranlar dahilinde birbirlerine pay verirler. Aradaki fark bitinceye kadar karşılıklı olarak dağıtım yapılır. İkinci Aşamada yardımcı dairelerin masrafları esas masraf yerlerine  Dağıtılır.
Bu yöntemde de dağıtıma tabi gider yerleri arasındaki alış veriş dikkate alınmakta ve giderler yardımcı gider yerlerine karşılıklı olarak dağıtılmaktadır. Bu yöntem, denklem esasına dayalı matematiksel dağıtım yönteminin, denklem kullanılmadan elle yapılacak hesaplarla uygulanır duruma getirilmiş biçimidir.
 
Karşılıklı dağıtıma turlar şeklinde dönüşümlü olarak yapılır. Dağıtım, her bir yardımcı gider yerinin dağıtımından gelen payları ile direkt giderler toplamı o gider yerinin dağıttığı gider tutarına eşit oluncaya veya birbirine yaklaştığı ve farkların hesaplanmaya devam etmeyecek kadar küçüldüğü ana kadar devam edilir.