119 Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı

119 MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)

 

119 Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı: İşletmelerin elinde bulundurduğu menkul kıymetlerin, borsa ve piyasa değerlerinden önemli ölçüde veya sürekli olarak değer azalması durumlarında menkul kıymetler için ayrılacak karşılıkların izlendiği, pasif karakterli bir hesaptır.

Mevcut menkul kıymetlerin değerinin azalmasında, ayrılması gereken karşılıklar bu hesabın alacağına, 654 Karşılık Giderleri Hesabı’nın borcuna kaydedilir. Azalan değerin, tekrar kazanılması veya menkul kıymetlerin elden çıkarılması durumlarında ise bu hesabın borcuna, 644 Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabı’nın alacağına kaydedilerek izlenmektedir.

 

Örnek: X A.Ş.’nin mevcut, 120.000 TL değerinde hisse senedi bulunmaktadır. Hisse senetlerinin, borsa değerinin 107.000 TL’ye düştüğü tespit edilmiştir. Karşılık için yevmiye kaydını yapınız.

----------------------/---------------------

654 Karşılık Gid.Hs.       13.000

         119 Men.Kıy.Değ.Düş.Hs.  13.000

----------------------/---------------------

 

Bir süre sonra, hisse senetlerinin borsa değerinin 130.000 TL’ye çıktığı tespit ediliyor:

----------------------/----------------------

119 Men.Kıy.Değ.Düş.Hs. 13.000

         644 Kon.Kalm.Karş.Hs.       13.000

----------------------/----------------------

 

Mevcut hisse senetlerinin değeri, 130.000 TL’ye yükseldiğinden dolayı ayrılan karşılığa gerek kalmamıştır, iptal edilir.

Bu kategorideki diğer yazılar

KDV Mahsubu Muhasebe Kaydı
  • 2020-06-30 16:33:32
300 Banka Kredileri Hesabı
  • 2020-01-25 17:00:28